SIDEKICK : Saluki

Soms doet een mens al eens gek, en ga je out-of-the-box denken en handelen. Eentje ervan is een huisgenoot van een ander ras dan Whippet binnenhalen.

Onze nieuwste aanwinst, Uzi, is een Saluki.

De Saluki of wel de Perzische windhond, wordt beschouwd als het oudste windhondenras, mogelijk het oudste hondenras dat naar ons toe is gekomen. Al sinds het ontstaan van de bakermat van de beschaving (mesopotamië) vindt men afbeeldingen van de Saluki op sier- en gebruiksvoorwerpen, (6000 j v. C). De huidige Saluki wijkt weinig af van de vroegere, zoals afbeeldingen uit die tijd bewijzen. Hoewel men ook in de Middeleeuwse kunst steeds weer Saluki’s afgebeeld kan zien, deed het ras pas echt in het begin van de 20e eeuw zijn intrede in Europa. Voor die tijd kwam de Saluki incidenteel in Europa voor. Men kwam het ras hoofdzakelijk in de oorspronkelijke landen tegen: het Midden-Oosten, Syrië, Mesopotamië en Perzië. De Saluki was en is zelfs nu nog bij enkele nomadenstammen in de woestijn een niet weg te denken metgezel van de jager bij de jacht op groot wild. Voordat er geweren bestonden moesten de Saluki’s de Bedoeïen helpen in hun levensonderhoud te voorzien.

Bedoeïen zijn nomadiserende stammen in Arabië. Omdat gazellen hoge snelheden kunnen bereiken en zich duchtig konden verweren, dus ook moeilijk te vangen, moesten de Saluki’s beschikken over bepaalde eigenschappen, zodat ze instaat waren deze dieren te grijpen.
Jachtpassie, snelheid en kracht zijn enkele eigenschappen die ze moesten bezitten. Het fokken gebeurde dan ook zeer zorgvuldig zodat deze eigenschappen onveranderd bewaard zouden blijven. Dit zou een van de redenen zijn waarom de Saluki door de eeuwen heen verhoudingsgewijs weinig veranderd is qua uiterlijk.

In 1877 werd voor het eerst in Engeland een Saluki officieel geregistreerd. Dit teefje Tierma was afkomstig van een Bedoeïnenstam. Rond 1900 begint in Engeland mrs. Amherst te fokken met Saluki’s. Na de eerste wereldoorlog kwamen er enkele kennels bij. In 1923 werd de eerste standaard van raspunten opgesteld door de oprichters van de Engelse “Saluki or Gazellehound Club”.
Er bestond een grote verscheidenheid aan type Saluki’s wat verband hield met de verschillende terreinen en de verschillende jachttechnieken en prooien. Toch is het gelukt om geen enkele variatie of type als fout te betitelen. Het Syrische type blijkt echter de voorkeur te genieten bij fokkers en keurmeesters.

Dat de Saluki beslist geen hond is voor iedereen zit voor een groot gedeelte in het karakter. Ze bewaren soms tegen over vreemden tegen over andere honden een waardige afstand. Niet omdat ze angstig zijn, maar omdat ze nu eenmaal door de eeuwen heen een grote hoeveelheid zelfstandigheid bezitten wat noodzakelijk is voor het jagen in de harde en ruwe natuur. Saluki’s hebben een zacht en waardig karakter, ze zijn intelligent en aanhankelijk voor de baas. Een bekend fokker heeft de gehoorzaamheid van de Saluki heel treffende geformuleerd: gehoorzaamheid, zoals bijvoorbeeld van herdershonden kan en mag worden verlangd, is de Saluki vreemd. Bovendien het juist het ontbreken van enige slaafsheid één van de redenen waarom men kan besluiten een Saluki als metgezel te nemen. Een Saluki doet het nu eenmaal op zijn eigen manier en neemt dus overal rustig de tijd voor, ook als het u niet zo goed uitkomt.
Zich haasten doet een Saluki alleen als er werkelijk aangename “verplichtingen”wachten. Bent u ergens woedend over, heeft u hem met ongepaste stemverheffing verwensingen naar het hoofd geslingerd, jammer voor u, de Saluki komt pas wanneer u gekalmeerd bent. Bevelen hebben ze zelden nodig omdat ze haarfijn aanvoelen wat wel en niet van hun verlangd wordt. Bij een strenge aanpak bereikt u doorgaans een angstige en onzekere hond. Degene die de kunst verstaat het vertrouwen en de liefde van de Saluki te winnen zal zien hoe gehoorzaam en aanhankelijk ze kunnen zijn. De kleinste intonatie in uw stem is al voldoende om de Saluki weer in het gareel te brengen.

YOU TUBE VIDEOS

National Geographic : The Saluki hunting documentary

The Canine Association of Bahrain – Salukis

Dogumentary TV – Introduction to Salukis

Dog World – Salukis: The Persian Greyhound